Giám Đốc Tài Chính | Tạp Chí Giám Đốc Tài Chính

Switch to desktop
Giám Đốc Tài Chính | Đào tạo Giám Đốc Tài Chính | CFO

Đây là một phương pháp dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn và đơn giản. Khi áp dụng phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải hiểu đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Read more...

Phương pháp đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp - Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần định kỳ xác định và so sánh các chỉ tiêu tài chính căn bản theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được

Read more...

Giá trị doanh nghiệp được đo lường bằng giá trị sổ sách, giá trị thị trường...thông qua tài sản hay các khoản thu nhập và tùy thuộc vào chủ thể quan tâm đến giá trị doanh nghiệp là ai. Định giá doanh nghiệp là công việc phức tạp

Read more...

Chủ tịch SSI nhắn nhủ với dân tài chính rằng, Sếp chỉ đáng để các bạn tin cậy khi không bao giờ ép các bạn làm sai, hoặc khi các bạn nói lại Sếp sẽ hiểu và đánh giá cao bạn. Nếu các bạn vượt rào vì cá nhân thì hãy nghĩ lại, tiền bạc rất quý nhưng đến lúc lao lý, bệnh tật tiền bạc sẽ chẳng có nghĩa gì

Read more...

Những gì mình sắp kể dưới đây chả giống một câu chuyện, hay nói đúng hơn là chuyện chả có đầu có cuối. Người ta có Nhật ký tiểu thư John, rồi Nhật ký đôi giày đỏ. Mình có 2 đôi giày đỏ, nhưng mình chả phải tiểu thư John (nhưng tên mình cũng có vần Dờ, he he).

Read more...

Hôm đó là ngày đầu tiên mình làm CFO cho công ty đa quốc gia này, nghĩ lại việc mình làm thấy buồn cười mà vẫn hơi run. Vừa chuyển từ công ty khác sang, chính sách của công ty mới mình chưa nắm hết, nên phải mất thời gian ngâm cứu, từ từ cho khoai nó nhừ.

Read more...

Thủ thuật xào nấu BCTC

Việc kế toán sử dụng các kiến thức về các nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp kế toán, để điều chỉnh các con số được trình bày trên BCTC của một doanh nghiệp được gọi là "Kế toán sáng tạo". Tại Việt Nam, hành vi này thường được gọi là “ Quản trị lợi nhuận”. Khi nói đến hành vi này, mọi người thường nghĩ nó mang tính chất tiêu cực, nhưng điều này có thực sự đúng như vậy không?

Read more...

Bản chất kế toán quan trị

Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị là kết quả tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn biến động, nhiều cạnh tranh và rủi ro. Mặc dù ra đời sau kế toán tài chính nhưng kế toán quản trị ngày càng chứng tỏ sự cần thiết và vai trò đặc biệt quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các doanh nghiệp. Bài viết nhằm làm rõ hơn bản chất, mục đích, đối tượng và nhiệm vụ của kế toán quản trị.

Read more...

Kế toán hợp nhất kinh doanh là việc các đơn vị kế toán mới ghi nhận kịp thời, chính xác, giá phí hợp nhất kinh doanh của các thương vụ hợp nhất. Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh được nghiên cứu trên quan điểm chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh qua các thời kỳ. Các thương vụ hợp nhất kinh doanh có đặc điểm khác nhau, vì vậy dựa trên đặc điểm hợp nhất mà các đơn vị kế toán có thể lựa chọn phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh (gồm phương pháp gộp chung hoặc phương pháp mua).

Read more...

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính mang lại không ít lợi ích cho doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hiện vẫn đang tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế khi lập và trình bày báo cáo tài chính. Thực trạng này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng được một đội ngũ nhân viên tai chinh kế toán có năng lực. Đây không phải là một công việc dễ dàng, ngay cả đối với những doanh nghiệp ở các nền kinh tế phát triển.

Read more...